حلال چیست؟

  یک حلال(solvent) ماده ای است که که یک ماده حل شونده (Solute) را در خود حل ساخته و یک محلول می سازد . حلال معمولا مایع است اما جامد ، گاز یا یک سیال فوق بحرانی هم می تواند باشد . مقدار کمی از ماده حل شونده در یک حجم به خصوصی از حلال…

چگونه مواد شیمیایی خود را تهیه نماییم؟

چگونه مواد شیمیایی خود را تهیه نماییم؟ اگر شما یک ترکیب شیمیایی را میخواهید تهیه نمایید به طور قطع می دانید که وقتهای می رسد که ماده شیمیایی شما ممکن است در موجودی تامین کننده شما نباشد اما چرا؟ گاها ممکن است شما اسمی را که دنبال آن می گردید در بازار با عناوین دیگر…